It’s going to be a brief story that explains Competition Law itself, practice areas of competition law, the historic lineage of competition law and the “data” as a product of the free-market economy.

*This article will be divided into two articles to improve readability and due to the separate but combined nature of the topics.

In this article:
“Why can data as a market product could be linked to competition law?”
“What is competition law?” and
“Brief history of competition law” will be discussed.

I chose this subject to underline how economics and law are two intertwined and closely related…


* This article was divided into two articles to improve readability and due to the separate but combined nature of the topics.

If you want to applaud the first article or give some feedback:

In this article, I will discuss these topics:

“What are the main purposes of competition law?”

“What is “data” as a market product?”

“Let’s get into some technical details-General Data Protection Regulation/GDPR(2016)”

The objectives of competition law vary according to countries and jurisdictions, but it may be possible to list the main objectives as follows:

  • Economic policy improvement,
  • Promoting economic growth,
  • To provide consumers with high…


About DataBulls

In DataBulls, we will talk about how data is collected, processed, what value it has, why it is crucial to secure it, and how data technologies affect the physical world.

“There is a lot of information circulating and we know the difficulty of reaching the right information. For this reason, we are bringing data professionals together, intending to establish a compact platform to share the known mistakes and correct information about the data.”

We strongly encourage all our readers to write comments under our articles and learn more about what they do not know. Our articles may be written sometimes…


The coronavirus outbreak has accelerated the cryptocurrency’s exit from the marginal state and pushed it to the center of the economic agenda.

Today, the global economy more than ever needs a payment instrument that one can pay quickly and cheaply without unnecessary intermediaries such as Visa or Mastercard.

China has already been testing its “digital yuan” with the US, UK, France, South Korea, and other countries working on similar steps. Currently, 20% of 66 central banks reported that they would issue a Central Bank Digital Currency within the next six years. …


How do you protect yourself from the impact of data breaches?

1. What is a Data Breach?

2. How Can You Be Affected?

3. Actions to Be Taken After a Violation

4. Reporting Suspicious Messages

We use online technologies in almost every aspect of our lives, and data breaches have become a reality of modern life. This guide will explain what data breaches are, how they can affect you, and what to watch out for following a data breach.

What is a Data Breach?

A data breach occurs when information held by an organization is stolen or accessed without authorization.

Attackers use some information when creating phishing messages (such as emails and texts) to make them look legitimate. The messages are designed to make it appear as if you were targeted one by one while the attackers were actually sending millions of these fraudulent messages. …


Sokratesin savunmasının üzerine düşünce yazıları/1

“Ben ölümden korkmuyorum, beni öldürürseniz üzülürsünüz. zira benim gibi bir adamı kaybettiğiniz için üzülürsünüz! ama öte yandan ölümümün gerekir bir yazgı olduğunun farkındayım. çünkü sürekli bana doğru gelen birtakım dürtülerle hareket ettiğime göre şayet ölmek istemeseydim şu anda beni öldürmemeniz için suyunuza gider, dediklerinizi kabul ederdim! fakat gördüğünüz gibi tam aksi şekilde davranıyorum.”

Sokrates savunması genel hatlarıyla incelendiğinde kendisini suçlayanları ruhani varlıklara benzettiği buraya gelmeye yürekleri olmayan ancak kendisini onlara karşı savunmak zorunda bırakan kimseler olduğuklarını söylediğini görürürüz.

“Hem bu suçlamalar karşılarında kendilerini yanıtlayacak kimse yokken, benim arkamdan oluyordu. Bir komedya yazarını bir yana bırakırsak…


5 steps to keeping up with digital innovation for your company:

What is Technological Service?

“Service” focuses on customer needs, emotions and behavior. Conversion is just a metric for evaluating the product. Your main goal should be to provide real value to the customer, make a difference with the product and create an extraordinary customer experience.

Photo by Ihthisham Mohamed on Unsplash

1. Move from sales to presentation:

Where would you place your business approach, culture, and goals at the scale below? What is the main driving force in your business?

Is your main goal to “sell” or “serve” your product?


DataBulls’ta Yayınlanacak Makaleleri Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İçindekiler:

1-Başlık ve Başlık Stili

2-Çarpıcı bir Fotoğraf

3-Atıflar ve Referanslar

4-Vurgulu Bölümler

5-Linkedin ve Slack

6-Diğer Yazılar

7-Yazı Dili

· Başlık ve Başlık Stili

1.Çekici Bir Başlık

Yazınıza çekici bir başlık koymanız hem bizim için hem de sizin için önemlidir. Clickbait başlıklardan kaçınmak ve başlıklarımızı atarken anlattığımız konudan uzaklaşmamak istiyoruz.

Medium’un kuralarına uygun olarak içeriğinizi en iyi anlatan başılığı belirlemeniz bu nedenle çok önemlidir. Aynı zamanda alt başlıklarla konunuzun içeriği hakkında okuyucularınıza bilgi vermeniz mümkün.

Bu nedenle size bir tavsiyemiz var;

Yazınızı bitirdikten sonra bir kere baştan sona okuyun, içeriğinizi en iyi anlatan bir kaç kelimeyi yan yana getirin ve nasıl gözüktüğüne bakın.

Ana başlıklarınızı büyük T ile yazarken,

Alt başlıklarınızı küçük T ile yazın.

2. Başlığın altına bir kısa açıklama cümlesi ekleyin.

Başlığınızın altında kısaca yazının…


Merkeziyetsiz finans araçlarında kişisel riskleri yönetmek

1-Merkez Bankacılığı ve Ortaya Çıkışı

2-Neden bankalara ihtiyacımız var?

3-Bankalar risklerini nasıl yönetiyor?

4-Göz açıcı bir gerçek: Kripto borsası için hepiniz bir bankasınız

5-Merkeziyetsiz finans araçlarında kişisel risklerimizi yönetirken bankacılık sektöründen alabileceğimiz öğütler

Şimdi işler biraz tersine dönecek. Çünkü ortada aslında bir banka olmadığı gibi faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan bir kuruluş da yok.

Ancak tam aksine biraz resmi küçülterek baktığımızda milyarlarca banka var. Bu bankalar da sizlersiniz.

Eğer kripto borsasında işlem yapıyorsanız hoş geldiniz. Kendinizi küçük…


Bankacılık yönetiminin temelleri ve bankacılık riskleri-2

Asimetrik Bilgi Sorunu

Kredi alarak borçlanan bir kişi, aldığı kredi ile gerçekleştireceği yatırımın getirisi ve riskleri ile ilgili olarak kredi verenden daha fazla bilgiye sahiptir.

Kredi veren tarafın bu konudaki bilgi açığı veya eksik bilgiye sahip olması, finansal sistemde iki tür sorunun doğmasına neden olur. Bu problemlerin birisi, gerçekleştirilen finansal işlemin öncesi, diğeri ise finansal işlemin gerçekleştirilmesinden sonrası ile ilgilidir.

Photo by Alexander Mils on Unsplash

Bir finansal işlemin gerçeklemesinden önce eksik bilgilenme nedeniyle ortaya çıkan maliyete ters seçim adı verilmektedir. …

Yağmur Şahin

Ankara University Faculty of Law | Gazi University InfoSec Eng. | METU Cyber Security | Data Security/Privacy Counselor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store