Gdpr and Implementation Issues/Progress Can Only Be Possible By Identifying The Problems.

Axel Voss’ -German member of the European Parliament focused on data protection legislation and other digital files- 2 weeks ago #GDPR shared a position paper that urgently needs revision.

On February 16, 2021, he decided to try something new and started a field study to hear what people and organizations think about GDPR. He asked them what the problems they faced with GDPR were.

Corporations, citizens, researchers, scientists, nurses, data researchers, protection officers, lawyers, nonprofit associations, sports clubs and much more, with more than 180 responses, a result…


The coronavirus outbreak has accelerated the cryptocurrency’s exit from the marginal state and pushed it to the center of the economic agenda.

Today, the global economy more than ever needs a payment instrument that one can pay quickly and cheaply without unnecessary intermediaries such as Visa or Mastercard.

China has already been testing its “digital yuan” with the US, UK, France, South Korea, and other countries working on similar steps. Currently, 20% of 66 central banks reported that they would issue a Central Bank Digital Currency within the next six years. …


Gdpr ve Uygulama Sorunları/İlerleme Ancak Sorunların Belirlenmesiyle Mümkün Olabilir.

Axel Voss -veri koruma mevzuatına ve diğer dijital dosyalara odaklanan Avrupa Parlamentosu Alman üyesi- 2 hafta önce #GDPR, acilen gözden geçirilmesi gereken bir durum belgesi paylaştı.

16 Şubat 2021'de yeni bir şey denemeye karar verdi. Kişilerin ve kurumların GDPR hakkındaki düşüncelerini duymak için bir saha çalışması başlattı ve GDPR ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemlerin neler olduğunu sordu.

Şirketler, vatandaşlar, araştırmacılar, bilim adamları, hemşireler, veri araştırmacıları, veri koruma görevlileri, avukatlar, kar amacı gütmeyen dernekler, spor kulüpleri ve çok daha fazlasının katıldığı bu çalışma sonucunda gelen 180'den fazla yanıtla, uygulamada GDPR hakkında çok…


-When people listen to a person with prejudice, they are more interested in what they say wrong than what they say. With these words, Socrates aimed to destroy prejudices and prevented interference in his defense by asking him not to be interrupted even before he started his defense.-

-Socrates wanted his audience to listen passively in an environment where it is even difficult to make the sound out of the intelligence pit of Agora, and even his speech echo can be difficultly heard-

-On the other hand, Socrates took on the role of the audience in his defense, giving the…


Sokratesin savunmasının üzerine düşünce yazıları/1

“Ben ölümden korkmuyorum, beni öldürürseniz üzülürsünüz. Zira benim gibi bir adamı kaybettiğiniz için üzülürsünüz! Ama öte yandan ölümümün gerekir bir yazgı olduğunun farkındayım. Çünkü sürekli bana doğru gelen birtakım dürtülerle hareket ettiğime göre şayet ölmek istemeseydim şu anda beni öldürmemeniz için suyunuza gider, dediklerinizi kabul ederdim! Fakat gördüğünüz gibi tam aksi şekilde davranıyorum.”

Sokrates savunması genel hatlarıyla incelediğimizde kendisini suçlayanları ruhani varlıklara benzettiğini, onun karşısına çıkmaya dahi yürekleri olmayan ancak kendisini onlara karşı savunmak zorunda bırakan bir takım kimseler olarak tanımladığını görürüz.

“Hem bu suçlamalar karşılarında kendilerini yanıtlayacak kimse yokken, benim arkamdan oluyordu. Bir komedya…


5 steps to keeping up with digital innovation for your company:

What is Technological Service?

“Service” focuses on customer needs, emotions and behavior. Conversion is just a metric for evaluating the product. Your main goal should be to provide real value to the customer, make a difference with the product and create an extraordinary customer experience.

1. Move from sales to presentation:

Where would you place your business approach, culture, and goals at the scale below? What is the main driving force in your business?

Is your main goal to “sell” or “serve” your product?


DataBulls’ta Yayınlanacak Makaleleri Düzenlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İçindekiler:

1-Başlık ve Başlık Stili

2-Çarpıcı bir Fotoğraf

3-Atıflar ve Referanslar

4-Vurgulu Bölümler

5-Linkedin ve Slack

6-Diğer Yazılar

7-Yazı Dili

· Başlık ve Başlık Stili

1.Çekici Bir Başlık

Yazınıza çekici bir başlık koymanız hem bizim için hem de sizin için önemlidir. Clickbait başlıklardan kaçınmak ve başlıklarımızı atarken anlattığımız konudan uzaklaşmamak istiyoruz.

Medium’un kuralarına uygun olarak içeriğinizi en iyi anlatan başılığı belirlemeniz bu nedenle çok önemlidir. Aynı zamanda alt başlıklarla konunuzun içeriği hakkında okuyucularınıza bilgi vermeniz mümkün.

Bu nedenle size bir tavsiyemiz var;

Yazınızı bitirdikten sonra bir kere baştan sona okuyun, içeriğinizi en iyi anlatan bir kaç kelimeyi yan yana getirin ve nasıl gözüktüğüne bakın.

Ana başlıklarınızı büyük T ile yazarken,

Alt başlıklarınızı küçük T ile yazın.

2. Başlığın altına bir kısa açıklama cümlesi ekleyin.

Başlığınızın altında kısaca yazının…


Merkeziyetsiz finans araçlarında kişisel riskleri yönetmek

1-Merkez Bankacılığı ve Ortaya Çıkışı

2-Neden bankalara ihtiyacımız var?

3-Bankalar risklerini nasıl yönetiyor?

4-Göz açıcı bir gerçek: Kripto borsası için hepiniz bir bankasınız

5-Merkeziyetsiz finans araçlarında kişisel risklerimizi yönetirken bankacılık sektöründen alabileceğimiz öğütler

Şimdi işler biraz tersine dönecek. Çünkü ortada aslında bir banka olmadığı gibi faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan bir kuruluş da yok.

Ancak tam aksine biraz resmi küçülterek baktığımızda milyarlarca banka var. Bu bankalar da sizlersiniz.

Eğer kripto borsasında işlem yapıyorsanız hoş geldiniz. Kendinizi küçük…


Bankacılık yönetiminin temelleri ve bankacılık riskleri-2

Asimetrik Bilgi Sorunu

Kredi alarak borçlanan bir kişi, aldığı kredi ile gerçekleştireceği yatırımın getirisi ve riskleri ile ilgili olarak kredi verenden daha fazla bilgiye sahiptir.

Kredi veren tarafın bu konudaki bilgi açığı veya eksik bilgiye sahip olması, finansal sistemde iki tür sorunun doğmasına neden olur. Bu problemlerin birisi, gerçekleştirilen finansal işlemin öncesi, diğeri ise finansal işlemin gerçekleştirilmesinden sonrası ile ilgilidir.

Bir finansal işlemin gerçeklemesinden önce eksik bilgilenme nedeniyle ortaya çıkan maliyete ters seçim adı verilmektedir. …


Bankacılık yönetiminin temelleri ve bankacılık riskleri

1-Merkez Bankacılığı ve Ortaya Çıkışı

2-Neden bankalara ihtiyacımız var?

3-Bankalar risklerini nasıl yönetiyor?

4-Göz açıcı bir gerçek: Kripto borsası için hepiniz bir bankasınız

5-Merkeziyetsiz finans araçlarında kişisel risklerimizi yönetirken bankacılık sektöründen alabileceğimiz öğütler yazı dizisi.

Yağmur Şahin

Ankara University Faculty of Law | Gazi University InfoSec Eng. | METU Cyber Security | Data Security/Privacy Counselor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store